mandag 3. januar 2011

Cup of Excellence

Visste du at du får kjøpt kaffe merket Cup of Excellence hos oss?
Hva skiller Cup of Excellence (COE)  kaffe fra annen kaffe?


- Kaffebønder får muligheten til å sende inn en prøve av en ren kaffetype, til bedømming av kvalitet. Bedømningen utføres av en internasjonal kaffejury.
- Her får de ulike kaffene en poengsum, og det blir avholdt en nettauksjon hvor høystbydende får kjøpe kaffepartiet.
-COE programmet sikrer at kaffebonden sitter igjen med majoriteten av fortjenesten selv. Samt at de ulike kaffene kan spores tilbake til farmnivå.
- Prisen på kaffen drives av den faktiske kvaliteten og hvor mange som byr på den aktuelle kaffen.

Kom innom oss og sjekk utvalget vårt! Kaffetypene er spennende og har en høy kvalitet, i tillegg er du med på å sikre at kaffebonden får riktigere betalt!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar