fredag 26. august 2011

Dromedar i valgkampen 2011


Det har kommet oss for øre at Dromedaren blir brukt på valgkampmaterialet til et parti i Trondheim. La oss gjøre en ting klinkende klart; Det er bare dromedaren som har lov til å bruke Dromedar varemerket. Uten godkjenning bryter man rettighetshavers eierskap til sitt varemerke.
Dromedar har aldri godkjent denne bruken, ei heller blitt spurt! Dromedar er, og skal være, en partipolitisk nøytral aktør, hvor vi skaper det fysiske rommet for feks politiske diskusjoner, men vi skal ikke flagge tilhørighet verken til venstre eller høyre. Det er åpnet for alle hos oss!
At enkeltpolitikere, eller medlemmer av et parti, er glad i kaffen vår er topp, men ikke bruk varemerket vårt i valgkampøyemed. Det forvirrer, og skaper omdømmemessige problemstillinger som ikke ønsker å bruke tid på. VI SKAL LAGE NORGES BESTE KAFFE, TIL ALLE, FOR ALLE!!
Det er lov å gjøre feil, men det er måten man rydder opp, som forteller noe om hvordan man er:)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar